Capability / Spôsobilosť

Definícia pojmu Capability / Spôsobilosť v ekonomickom slovníku. Výraz Capability / Spôsobilosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Capability / Spôsobilosť“

Schopnosťou objektu plniť požiadavky na služby s danými kvantitatívnymi charakteristikami pri daných vnútorných podmienkach.