Call opcia

Definícia pojmu Call opcia v ekonomickom slovníku. Výraz Call opcia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Call opcia“

Opčný kontrakt, ktorým si kupujúci opcie kupuje právo kúpiť predmetné aktívum.