Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Byt

Definícia pojmu Byt v ekonomickom slovníku. Výraz Byt sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Byt“

obytná miestnosť alebo ich súbor s príslušenstvom usporiadaným do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie. V katastri nehnuteľností je zapísaný v rozsahu nasledujúcich údajov: súpisné číslo stavby; adresa; číslo vchodu, bytu a poschodia; podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytu a v prípade spoluvlastníctva k pozemku aj spoluvlastníckeho podielu k pozemku. Spoluvlastnícke podiely sú vyjadrené zlomkom.

Obytná miestnosť alebo ich súbor s príslušenstvom usporiadaným do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé bývanie.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?