Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Burza

Definícia pojmu Burza v ekonomickom slovníku. Výraz Burza sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie, Ekonomika, Bankovníctvo, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Burza „

– špecificky organizovaný trh, na ktorom predávajúci, kupujúci a sprostredkovatelia realizujú obchody zastupiteľných tovarov, cenných papierov, devíz a valút, poistiek a i. Objekty obchodu pritom nemusia byť k dispozícii a môžu viackrát zmeniť majiteľa bez toho, aby došlo ku konkrétnemu pohybu tovaru. Činnosť niektorých búrz kontroluje štát. Základnými typmi sú: burza tovarová, burza cenných papierov, burza peňažná, poisťovacia burza, burza lodného priestoru. z organizačného hľadiska môžu byř burzy A) všeobecne prístupným zhromaždením, avšak obchody sa uzatvárajú prostredníctvom úradných senzýlov (dohodcov) – francúzsky typ burzy, B) uzatvoreným zhrmaždením – prístup majú len členovia burzy, existuje kontrola štátnym burzovým komisárom – stredoeurópsky typ burzy, C) súkromnoprávnou organizáciou s obmedzeným pístupom, riadenou burzovou správou volenou z členov burzy. Obchody pre nečlenov sa uskutočňujú prostredníctvom členov, štát nekontroluje, len vydáva všeobecne platné burzové normy a predpisy – anglomerický typ. Najmenšia obchodovateľná jednotka je tzv. uzávierka, ktorá je nedeliteľná a používa sa jej násobok (najmä na tovarovej burze). Oficiálne obchody sa uzatvárajú v tzv. parkete (ring) a ostatné obchody v piestore burzy (kulisa). Okrem efektových obchodov sa realizujú špekulačné obchody, osobitne na burze peňažnej a burze peňažnej a burze cenných papierov. Existujú dva druhy špekulácií: buď so vzostupom cien (á la hausse) alebo s poklesom cien (á la baisse). Súhrnná špekulácia na pokles sa nazýva kontremína. Aby sa znížilo riziko straty, rozvinuli sa ďalšie formy špekulačných obchodov. Patria k nim prémiové terminované obchody, kedy jedna strana si vyhradzuje právo v termíne plnenia od obchodu odstúpiť, a to za cenu straty prémie, ktorá s vopred ukladá u burzovej organizácie. Obdobné sú obchody dontové: v čase odstúpenia od plnenia sa platí tzv. dont (odstupné). Rozšírili sa opčné obchody, ktorými sa zaoberajú špecializované opčné burzy. Opcie sa delia na nákupné a predajné. Obchoduje sa pri nich s určitým množstvom komodity a kalkuluje sa so zmenou ceny v termíne plnenia. Ak je rozdiel medzi cenou v čase uzatvorenia kontraktu a v čase jeho plenia pre majiteľa opcie (predkupného práva) nevýhodný, možno odstúpiť od realizácie obchodu, pričom však obnos vynaložený na získanie opcie zostáva predávajúcemu. Existujú aj ďalšie formy špekulačných obchodov, ako menové konverzie, pomocné burzové obchody (napr. obchody prolongačné, ktoré sa delia na obchody reportné a deportné), ďalej obchody stelažové, burzová arbitráž, obchody hedgeové, obchody stradleové a pod.

Inštitúcia, ktorá poskytuje miesto na obchodovanie s cennými papiermi alebo surovinami (komoditná burza).

Trh, na ktorom sa obchoduje s cennými papiermi, devízami a tovarmi.

Forma trhu, ktorá sa koná pravidelne na určitom mieste a v určitom čase a miesto, kde sa stretáva dopyt s ponukou tovarov, cenných papierov a peňazí.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?