bs systém

Definícia pojmu bs systém v ekonomickom slovníku. Výraz bs systém sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „bs systém“

Systém objednávania s fixným stupňom doobjednávania B, variabilnými momentmi objednávky a variabilným množstvom objednávky. Len čo (ekonomické) zásoby klesnú pod úroveň B, zadáva sa objednávka tak, aby (ekonomické) zásoby boli na úrovni S. B a S sa vypočítajú dopredu a sú periodicky zosúladené s akoukoľvek zmenou v očakávanom dopyte a / alebo inými určujúcimi veličinami. Veľkosť objednávky je určovaná stupňom S a úrovňou ekonomických zásob v čase objednávania. BS systém sa používa spolu s ostatnými v tých prípadoch, keď je možné objednávať kedykoľvek a dopyt pozostáva z obmedzeného počtu relatívne veľkých objednávok, takže (ekonomické) zásoby môžu náhle klesnúť pod úroveň B.