brzdový efekt pre prípad nepredvídanej udalosti

Definícia pojmu brzdový efekt pre prípad nepredvídanej udalosti v ekonomickom slovníku. Výraz brzdový efekt pre prípad nepredvídanej udalosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „brzdový efekt pre prípad nepredvídanej udalosti“

Efekt, ktorý sa vyskytuje v dôsledku dôrazných opatrení, ktoré prijal manažment, aby sa pôsobilo proti určitému javu, ktorý spolu s vysokými nákladmi vyvoláva nebezpečenstvo, že následné ozdravenie môže nastať oveľa pomalšie. Toto však naopak môže viesť k zintenzívneniu amplifikačného efektu.