Brutto poistné

Definícia pojmu Brutto poistné v ekonomickom slovníku. Výraz Brutto poistné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Brutto poistné“

Poistné, ktoré poistený platí za poskytovanú poisťovaciu službu. Je vypočítané podľa kalkulačného vzorca a obsahuje netto poistné, príspevok na zábranu škôd, režijné náklady a zisk poisťovne. Brutto poistné sa určuje na poistné obdobie ako bežné poistné.

Poistné, ktoré má poistený platiť ako cenu za poskytovanú poisťovaciu službu. Je vypočítané podľa kalkulačného vzorca a obsahuje netto poistné, príspevok na zábranu škôd, režijné náklady a zisk poisťovne (viď heslo kalkulácia poistného, kalkulačný vzorec). Brutto poistné sa môže rozdeliť na poistné obdobia ako bežné poistné.

Poistné, ktoré má poistený platiť ako cenu za poskytovanú poisťovaciu službu.