Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Brutto poistné

Definícia pojmu Brutto poistné v ekonomickom slovníku. Výraz Brutto poistné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Brutto poistné“

Poistné, ktoré poistený platí za poskytovanú poisťovaciu službu. Je vypočítané podľa kalkulačného vzorca a obsahuje netto poistné, príspevok na zábranu škôd, režijné náklady a zisk poisťovne. Brutto poistné sa určuje na poistné obdobie ako bežné poistné.

Poistné, ktoré má poistený platiť ako cenu za poskytovanú poisťovaciu službu. Je vypočítané podľa kalkulačného vzorca a obsahuje netto poistné, príspevok na zábranu škôd, režijné náklady a zisk poisťovne (viď heslo kalkulácia poistného, kalkulačný vzorec). Brutto poistné sa môže rozdeliť na poistné obdobia ako bežné poistné.

Poistné, ktoré má poistený platiť ako cenu za poskytovanú poisťovaciu službu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?