Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

brundtlandovej správa

Definícia pojmu brundtlandovej správa v ekonomickom slovníku. Výraz brundtlandovej správa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „brundtlandovej správa“

tiež známa ako správa Naša spoločná budúcnosť (z angl. Our Common Future) bola prijatá valným zhromaždením OSN v roku 1987. Správu vypracovala pod vedením G. H. Brundtlandovej Svetová komisia pre životné prostredie a rozvoj, pričom táto správa obsahuje aj definíciu trvalo udržateľného rozvoja (TUR), ktorá je najčastejšie používaná a hovorí, že: trvalo udržateľný rozvoj je taký rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovanie potreby súčasných generácií bez ohrozenia možnosti budúcich generácií zabezpečiť ich vlastné potreby, proces, v ktorom využívanie zdrojov, smerovanie investícií, orientácia technologického rozvoja a inštitucionálne zmeny sú všetky vo vzájomnej harmónii a podporujú tak súčasný ako aj budúci potenciál napĺňať ľudské potreby a nároky.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?