Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

BRIBOR

Definícia pojmu BRIBOR v ekonomickom slovníku. Výraz BRIBOR sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika, Bankovníctvo, Operácie na finančnom trhu, Finančné a kapitálové trhy, Hypotéky.

Definícia výrazu „BRIBOR „

Referenčné úrokové sadzby týždňových až ročných medzibankových depozitov, za ktoré si banky navzájom požičiavajú krátkodobé zdroje denominované v slovenských korunách.

BRIBOR bola úroková sadzba, za ktorú si banky medzi sebou požičiavali slovenské koruny. Zmeny tejto sadzby ovplyvňovali úrokové sadzby, za ktoré banky požičiavali finančné prostriedky svojím klientom. Po zavedení eura sadzby BRIBOR nahradili sadzby EURIBOR.

(Bratislava Interbank Offered rate) – Referenčná úroková sadzba, ktorá sa vypočíta ako priemer z kotácií OFFER referenčných bánk, pričom najvyššia a najnižšia kotácia sa anuluje. Stanovuje sa každý pracovný deň o 11. 00 hodine v Bratislave.

Bratislava Interbank Offered Rate – sadzba, za ktorú sú banky ochotné požičať peniaze resp. fixing úrokových sadzieb pre predaj depozít.

(Bratislava Interbank Offered Rates) – je úroková sadzba za ktorú si medzi sebou požičiavajú finančné prostriedky banky na Slovensku. Zmeny tejto sadzby ovplyvňujú úrokové sadzby, za ktoré banky požičiavajú finančné prostriedky svojím klientom. Po zavedení eura sadzby BRIBOR nahradia sadzby EURIBOR. http://www. nbs. sk/SDDS/UROK/INDEX. HTM#BRIBOR

(Bratislava Interbank Offered Rates) – Úroková sadzba za ktorú si medzi sebou požičiavajú finančné prostriedky banky na Slovensku.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?