(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

BRIBID

Definícia pojmu BRIBID v ekonomickom slovníku. Výraz BRIBID sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „BRIBID“

(Bratislava Interbank Bid rate) – Referenčná úroková sadzba, ktorá sa vypočíta ako priemerná hodnota z kotácií BID referenčných bánk, pričom najvyššia a najnižšia kotácia sa anuluje. Stanovuje sa každý pracovný deň o 11. 00 hodine v Bratislave.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.