Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

bordero

Definícia pojmu bordero v ekonomickom slovníku. Výraz bordero sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „bordero“

Písomná inštrukcia odovzdávaná jedným zasielateľom druhému, ktorá sprevádza zásielku pri zabezpečovaní kombinovanej prepravy; obsahuje podrobnosti dôležité pre splnenie ďalšej prepravy, najmä opis nákladu, meno odosielateľa, naloďovateľa, príjemcu; pokyny na vystavenie konosamentov; frankatúrny predpis; predpis na dobierku; termín zročnosti akreditívov; stanovený termín nalodenia.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?