(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

bordero

Definícia pojmu bordero v ekonomickom slovníku. Výraz bordero sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „bordero“

Písomná inštrukcia odovzdávaná jedným zasielateľom druhému, ktorá sprevádza zásielku pri zabezpečovaní kombinovanej prepravy; obsahuje podrobnosti dôležité pre splnenie ďalšej prepravy, najmä opis nákladu, meno odosielateľa, naloďovateľa, príjemcu; pokyny na vystavenie konosamentov; frankatúrny predpis; predpis na dobierku; termín zročnosti akreditívov; stanovený termín nalodenia.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.