Bona fide predaje

Definícia pojmu Bona fide predaje v ekonomickom slovníku. Výraz Bona fide predaje sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Bona fide predaje“

Bona Fide Sales (bona fide predaje) – pod týmto termínom sa rozumejú predaje s dobrým úmyslom. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Bona Fide Sales.