(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Bolonská deklarácia

Definícia pojmu Bolonská deklarácia v ekonomickom slovníku. Výraz Bolonská deklarácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „Bolonská deklarácia“

Výsledkom spoločného stretnutia 29 ministrov zodpovedných za vzdelávanie (vrátane ministra školstva SR), konaného 19. júna 1999 v Boloni bolo vyhlásenie, nazývané bolonská deklarácia. Určuje rámcovo smery, ktorými sa má uberať vytváranie tzv. spoločného európskeho vzdelávacieho priestoru. Hlavnými zámermi bolonskej deklarácie sú prijať systém transparentných a porovnateľných akademických hodností, zaviesť pregraduálny a graduálny stupeň vysokoškolského vzdelávania, zriadiť kreditový systém štúdia, podporiť študentskú mobilitu, zlepšiť spoluprácu pri hodnotení kvality vzdelávania.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.