(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Bodová predpoveď

Definícia pojmu Bodová predpoveď v ekonomickom slovníku. Výraz Bodová predpoveď sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Bodová predpoveď“

Bodová predpoveď (point forecasting) spočíva v odhade jednej budúcej hodnoty predikovanej veličiny pre dané obdobie. V praxi sa častejšie používa intervalová predpoveď.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.