Blanchardov prístup

Definícia pojmu Blanchardov prístup v ekonomickom slovníku. Výraz Blanchardov prístup sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Blanchardov prístup“

Teória, ktorá definuje štýly správania sa vedúceho, pričom vychádza z analýzy zamerania sa vedúceho na výsledok.