biopotraviny

Definícia pojmu biopotraviny v ekonomickom slovníku. Výraz biopotraviny sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia, Agrárna ekonomika.

Definícia výrazu „biopotraviny“

sú potraviny vyrobené iba z bioproduktov s použitím povolených zložiek, prídavných látok a technologickými postupmi, ktoré sú ustanovené platnými zákonmi. Patrí sme napr. múka, müsli, šaláty, chlieb, mäsové a mliečne výrobky.

Biopotraviny – Vyrábajú sa z bioproduktov podľa pravidiel a postupov daných platnou legislatívou. Nemôžu sa vyrábať z geneticky manipulovaných potravín a v procese ich výroby nie sú dovolené zdraviu škodlivé postupy ako napr. ožarovanie. Zakázané je tiež používanie niektorých konzervačných látok, dochucovadiel a stabilizátorov. Certifikované biopotraviny sú označované logom.