(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

biodiverzita

Definícia pojmu biodiverzita v ekonomickom slovníku. Výraz biodiverzita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „biodiverzita“

alebo biologická rozmanitosť vyjadruje variabilitu všetkých živých organizmov, vrátane suchozemských, morských a iných vodných ekosystémov a ekologických komplexov, v ktorých tieto organizmy žijú; jej súčasťou je variabilita vnútrodruhová, medzidruhová, ako aj variabilita na na úrovni ekosystémov. Biodiverzita je kľúčovým faktorom fungovania všetkých životodárnych systémov Zeme.

Už ste čítali?