(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

biodiverzita

Definícia pojmu biodiverzita v ekonomickom slovníku. Výraz biodiverzita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „biodiverzita“

alebo biologická rozmanitosť vyjadruje variabilitu všetkých živých organizmov, vrátane suchozemských, morských a iných vodných ekosystémov a ekologických komplexov, v ktorých tieto organizmy žijú; jej súčasťou je variabilita vnútrodruhová, medzidruhová, ako aj variabilita na na úrovni ekosystémov. Biodiverzita je kľúčovým faktorom fungovania všetkých životodárnych systémov Zeme.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.