bill of exchange

Definícia pojmu bill of exchange v ekonomickom slovníku. Výraz bill of exchange sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „bill of exchange“

Písomný platobný príkaz na určitú sumu, splatný k určitému dátumu, ktorý po prijatí od platiteľa môže príjemca skontovať v banke pod odpočítateľné položky.