(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Bid

Definícia pojmu Bid v ekonomickom slovníku. Výraz Bid sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu, Investovanie.

Definícia výrazu „Bid“

(nákup) – Na devízovom trhu kurz, za ktorý je banka ochotná kúpiť hlavnú menu, na peňažnom trhu úroková sadzba, za ktorú je banka ochotná požičať si peňažné prostriedky.

(dopyt) – cena, ktorú kupujúci ponúka za nákup meny alebo iné finančné nástroje.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.