BIC

Definícia pojmu BIC v ekonomickom slovníku. Výraz BIC sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „BIC“

Bureau international des containers – Medzinárodný úrad pre kontajnery.

(Bank Identification Code) – Medzinárodný bankový identifikačný kód (z ang. Bank Identification Code), ktorý má 8 alebo 11 znakov a používa sa na identifikáciu finančnej inštitúcie vo finančných transakciách, napr. aj pri platbách do zahraničia. Môže byť uvádzaný aj ako swiftový kód. Banky spravidla informujú o svojom BIC a tento kód je bežne dostupný aj na internetových stránkach bánk alebo na ich obchodných miestach. BIC kód zahraničnej banky je možné získať od zahraničného obchodného partnera, ktorý má v príslušnej banke otvorený účet, alebo informovaním sa v banke, kde má klient otvorený účet.