Bezškodový priebeh

Definícia pojmu Bezškodový priebeh v ekonomickom slovníku. Výraz Bezškodový priebeh sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Bezškodový priebeh“

Taký stav poistenia, v ktorom sa za sledované obdobie nevyskytli žiadne poistné udalosti, alebo, ak sa nejaké vyskytli, tak len v omnoho menšom merítku, ako je celkový priemer v danom poistení. Poisťovňa môže za tento priebeh poistenia znížiť poistné – zvýhodniť klienta formou bonifikácie. Pozri heslo Bonus alebo Bonifikácia

Zľava z poistného poskytovaná v rámci poistenia motorových vozidiel za určité obdobie bez nehody.