Bezregresný faktoring

Definícia pojmu Bezregresný faktoring v ekonomickom slovníku. Výraz Bezregresný faktoring sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Bezregresný faktoring“

Non – Recourse Factoring (bezregresný faktoring) – faktoring, pri ktorom faktor preberá riziko z nezaplatenia, t. j. ak faktúra nie je do dňa splatnosti splatená originálnym dlžníkom. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Non – Recourse Factoring.