(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

bezporuchovosť

Definícia pojmu bezporuchovosť v ekonomickom slovníku. Výraz bezporuchovosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „bezporuchovosť“

Schopnosť dopravného prostriedku, dopravného zariadenia, prepravného prostriedku alebo iného výrobku používaného v doprave plniť nepretržité požadované funkcie v určenom čase a za určených podmienok; číselne sa vyjadruje napr. pravdepodobnosťou bezporuchovej prevádzky v danom intervale, intenzitou porúch, strednou dobou bezporuchovej prevádzky.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.