Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

bezporuchovosť

Definícia pojmu bezporuchovosť v ekonomickom slovníku. Výraz bezporuchovosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „bezporuchovosť“

Schopnosť dopravného prostriedku, dopravného zariadenia, prepravného prostriedku alebo iného výrobku používaného v doprave plniť nepretržité požadované funkcie v určenom čase a za určených podmienok; číselne sa vyjadruje napr. pravdepodobnosťou bezporuchovej prevádzky v danom intervale, intenzitou porúch, strednou dobou bezporuchovej prevádzky.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?