Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Bezpečná tretia krajina

Definícia pojmu Bezpečná tretia krajina v ekonomickom slovníku. Výraz Bezpečná tretia krajina sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Migrácia a azyl.

Definícia výrazu „Bezpečná tretia krajina“

stabilný právny štát s demokratickým zriadením, iný ako štát, ktorého je cudzinec štátnym občanom, alebo v prípade osoby bez štátnej príslušnosti iný štát ako štát jej bydliska. Zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu sa vydáva nariadením vlády Slovenskej republiky.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?