bezpečná kapacita

Definícia pojmu bezpečná kapacita v ekonomickom slovníku. Výraz bezpečná kapacita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „bezpečná kapacita“

Plánovanie alebo zaistenie nadbytku pracovných síl a / alebo zariadení na zabezpečenie neočakávanej požiadavky.