Bežný účet

Definícia pojmu Bežný účet v ekonomickom slovníku. Výraz Bežný účet sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika, Bankovníctvo, Financie.

Definícia výrazu „Bežný účet „

Druh bankového vkladu splatný na požiadanie, alebo aj pojem pre časť platobnej bilancie krajiny, kde sa zaznamenávajú toky tovarov, výnosov a transferov v cudzej mene medzi vnútrozemím a zahraničím.

Bežný účet je základný bankový produkt, ktorého hlavnou funkciou je vykonávanie každodenných bankových operácií. Medzi základné operácie patrí vklad, výber a prevod peňazí na iný účet. Štandardnými službami spojenými s bežným účtom sú trvalé príkazy a inkaso. Za vedenie bežného účtu si obyčajne banka účtuje poplatok. Zostatok na účte môže byť úročený. Úroková sadzba je v prípade bežných účtov nízka.

Je základný bankový produkt, prostredníctvom ktorého môže klient vykonávať každodenné bankové operácie. Medzi základné operácie patrí vklad, výber a prevod peňazí na iný účet. Štandardnými službami spojenými s bežným účtom sú trvalé príkazy a inkasá. Za vedenie bežného účtu si obyčajne banka účtuje poplatok.