bezcolný tovar

Definícia pojmu bezcolný tovar v ekonomickom slovníku. Výraz bezcolný tovar sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Clá.

Definícia výrazu „bezcolný tovar“

Tovar, ktorý podľa colných predpisov nepodmienečne a časovo neobmedzene nepodlieha clu.