beánia

Definícia pojmu beánia v ekonomickom slovníku. Výraz beánia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „beánia“

Študentská zábava, spravidla nasledujúca po imatrikulácii novoprijatých študentov.