Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Bariérová opcia

Definícia pojmu Bariérová opcia v ekonomickom slovníku. Výraz Bariérová opcia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Bariérová opcia“

Opcia, ktorá začne (resp. prestane) byt splatná až po dosiahnutí určitej vopred stanovenej bariéry (väčšinou určitej hodnoty podkladového aktíva). V prípade, ak po dosiahnutí bariéry opcia nadobúda splatnosť, jedná sa o knock-in opciu. Naopak knock-out opcia stráca svoju splatnosť vtedy, ak hodnota podkladového aktíva dosiahne svoju bariéru.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?