Bankové výlohy, poplatky banky

Definícia pojmu Bankové výlohy, poplatky banky v ekonomickom slovníku. Výraz Bankové výlohy, poplatky banky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Bankové výlohy, poplatky banky“

Bank Charges (bankové výlohy, poplatky banky) – poplatky účtované bankami uskutočňujúcimi platby za postúpené pohľadávky. Bankové výlohy a poplatky pri faktoringu v plnej výške znáša predávajúci (dodávateľ), ak výslovne nebolo dohodnuté inak. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Bank Charges.