Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Banková záruka

Definícia pojmu Banková záruka v ekonomickom slovníku. Výraz Banková záruka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Banková záruka“

Bank Guarantee (banková záruka) – písomný záväzok banky voči príjemcovi záruky, že uspokojí oprávnené požiadavky vytýčené v záruke v prípade, že ich nesplní tretí subjekt. Banková záruka je ručiteľským obchodom banky. Banka pri nej preberá peňažné ručenie za záväzky svojho klienta. Základnou funkciou bankovej záruky je funkcia zabezpečovacia a až následne platobná. Podstatným znakom bankovej záruky je, že banka môže zaručovať len peňažné plnenie bez ohľadu na to, aká forma plnenia bola dohodnutá medzi obchodnými partnermi.. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Bank Guarantee.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?