(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

baliaci list

Definícia pojmu baliaci list v ekonomickom slovníku. Výraz baliaci list sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie, Výroba.

Definícia výrazu „baliaci list „

– špecifikácia, podrobný zoznam tovaru s uvedením druhu a množstva v príslušnej zásielke. Môže tvoriť podklad na preclenie tovaru v krajine dovozcu.

Zoznam požiadaviek na zabalenie komponentu, tovaru, výrobku, atď. Balenie môže byť považované za doplnkový stupeň zostavy; prvky môžu byť zabalené jednotlivo, v krabiciach rôznych veľkostí, v špeciálnych balíkoch, atď.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.