Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

balenie

Definícia pojmu balenie v ekonomickom slovníku. Výraz balenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Predaj, Manažment výroby.

Definícia výrazu „balenie“

Spôsob ochrany materiálu (tovaru) pred stratou a poškodením, ktoré by mohol utrpieť alebo spôsobiť počas manipulácie s materiálom, prepravy a skladovania či predaje, a to prostredníctvom obalu. Obal zároveň spoluvytvára manipulačnú alebo prepravnú jednotku, nesie informácie dôležité pre identifikáciu jeho obsahu, pre identifikáciu odosielateľa a príjemca a pre voľbu správneho spôsobu manipulácie, prepravy a uloženia v skladoch a prekladiskách, informácie dôležité pre spotrebiteľa. Svojím prevedením môže napomáhať predaju a propagovať firmu. Podľa toho hovoríme o ochrannej, manipulačnej, informačnej a predajnej funkcii obalu. Rozlišujeme obaly spotrebiteľské, distribučné a prepravné. Konštrukcia obalu sa riadi vlastnosťami materiálu (tovaru), spôsobom a podmienkami manipulácie a prepravy a taktiež obchodnými hľadiskami. Zároveň berie do úvahy rôzne špecifické rizika poškodenia, resp. Škôd, ktoré môžu vzniknúť následkom stohovania, klimatickými a kryptoklimatickými vplyvmi, chemickými či biologickými vplyvmi alebo v dôsledku krádeže.

(Pack) – Spôsob ochrany materiálu (tovaru) pred stratením a poškodením, ktorý by mohol spôsobiť počas manipulácie s materiálom, prepravou a skladovaním, či predaja, a to prostredníctvom obalu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?