Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Balanced Scorecard

Definícia pojmu Balanced Scorecard v ekonomickom slovníku. Výraz Balanced Scorecard sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Balanced Scorecard“

metóda riadenia. Balanced Scorecard (BSC) je metódou, ako preniesť misiu a stratégiu do cieľov a ich metrík tak, aby komplexne postihovali nielen oblasti finančných výsledkov podniku, ale i všetky základné oblasti predpokladov k dosiahnutiu týchto výsledkov, a teda predpokladov pre celkovú úspešnosť. BSC sa snaží jednoduchým spôsobom definovať riadiaci panel podniku/manažéra. Ciele a metriky sú v rámci BSC organizované do štyroch rôznych skupín – perspektív, a to finančnej, zákazníckej, interných procesov a učenia, a rastu. BSC predstavuje prostriedok pre komunikáciu misie a stratégie medzi jednotlivými vrstvami manažmentu aj radovými zamestnancami. Používa sa k tomu, aby všetci pracovníci boli informovaní o aktivátoroch (drivers), ktoré ovplyvňujú súčasný a budúci úspech.

Patrí medzi metódy riadenia.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?