Bajt

Definícia pojmu Bajt v ekonomickom slovníku. Výraz Bajt sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická informatika.

Definícia výrazu „Bajt“

(Byte) – B je skupina 8 bitov, je to základná jednotka veľkosti súborov, pamäte a pod.