B2C

Definícia pojmu B2C v ekonomickom slovníku. Výraz B2C sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „B2C“

Termín z oblasti elektronickej komercie, označujúci obchodovanie medzi firmami a spotrebiteľmi.