Azylant

Definícia pojmu Azylant v ekonomickom slovníku. Výraz Azylant sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Migrácia a azyl.

Definícia výrazu „Azylant“

cudzinec, ktorý splnil kritériá podľa Ženevského dohovoru o právnom postavení utečencov a zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle v platnom znení, čím bol uznaný za utečenca a bola mu poskytnutá medzinárodná ochrana vo forme azylu.