(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

avízo

Definícia pojmu avízo v ekonomickom slovníku. Výraz avízo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia, Účtovníctvo.

Definícia výrazu „avízo“

Dodávateľova správa odberateľovi o tom, kedy zásielku podal na prepravu (návestie).

Je oznámenie, používané v obchodnom styku ako informácia pre kupujúceho, napríklad o odoslanom tovare a odoslanej zásielke a pod. Oznámenie banky klientovi o dispozíciách na účtoch (o akceptovaní zmenky na eskontovanie, o inkasovaní prijatej zmenky na eskont, o zriadení akreditívu a pod.).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.