Avalista

Definícia pojmu Avalista v ekonomickom slovníku. Výraz Avalista sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Avalista“

Garantor per aval (avalista) – inštitúcia alebo osoba, ktorá dáva aval. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Garantor per aval.

Zmenkový ručiteľ, záväzok tretieho subjektu splatiť zmenku v prípade dlžníkovho neplatenia.