Autoregresný model

Definícia pojmu Autoregresný model v ekonomickom slovníku. Výraz Autoregresný model sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Autoregresný model“

Autoregresný model (autoregressive model) je typ modelu, kedy medzi vysvetľujúcimi premennými sa nachádza aj oneskorená hodnota závisle premennej. V aplikovanej ekonometrii sú modely tohto typu, t. j. dynamické modely s oneskorením, veľmi časté.