automatická identifikácia výrobcov

Definícia pojmu automatická identifikácia výrobcov v ekonomickom slovníku. Výraz automatická identifikácia výrobcov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „automatická identifikácia výrobcov“

(aim) – Medzinárodná organizácia obchodných spoločností zapojených do alebo zaujímajúcich sa o oblasť automatickej identifikácie. Táto organizácia má pobočky v mnohých krajinách a regiónoch ako napr. : AIM – USA, AIM – UK (Veľká Británia), AIM – Francúzsko, AIM -Japonsko, AIM – Európa, AIM – Pacifik.