Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

automatická identifikácia

Definícia pojmu automatická identifikácia v ekonomickom slovníku. Výraz automatická identifikácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „automatická identifikácia“

Technológia využívaná vo výrobe, v distribúcii a obchode, v doprave, vo vojenskej oblasti aj k zisťovaniu totožnosti výrobkov a dielov, z nich vytvorených manipulačných a prepravných jednotiek, paliet, kontajnerov či dopravných prostriedkov. Naväzuje technológie prenosu s nimi súvisiacich informácií medzi článkami logistických reťazcov. Najrozšírenejšou je technológia čiarových kódov, nádejnou je rádiofrekvenčná technológia, ďalej sa uplatňujú technológie na báze písma (OCR), magnetické, induktívne a ďalšie. Samostatnou oblasťou je identifikácia osôb.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?