Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Asociácia

Definícia pojmu Asociácia v ekonomickom slovníku. Výraz Asociácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Asociácia“

Voľné združenie poisťovní, ktoré zastupuje a háji záujmy členských poisťovní pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, zahraničnými partnermi a inými subjektami. Koordinuje a metodicky pomáha pri riešení spoločných odborných problémov členských poisťovniach. Pozri heslo Slovenská asociácia poisťovní.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?