(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Asociácia

Definícia pojmu Asociácia v ekonomickom slovníku. Výraz Asociácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Asociácia“

Voľné združenie poisťovní, ktoré zastupuje a háji záujmy členských poisťovní pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, zahraničnými partnermi a inými subjektami. Koordinuje a metodicky pomáha pri riešení spoločných odborných problémov členských poisťovniach. Pozri heslo Slovenská asociácia poisťovní.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.