Asertivita

Definícia pojmu Asertivita v ekonomickom slovníku. Výraz Asertivita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Asertivita“

Schopnosť, komunikačná zručnosť, primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi.