articles dangereux de route

Definícia pojmu articles dangereux de route v ekonomickom slovníku. Výraz articles dangereux de route sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „articles dangereux de route“

(adr) – Európska dohoda týkajúca sa prepravy nebezpečných nákladov po cestách.