Aproximácia

Definícia pojmu Aproximácia v ekonomickom slovníku. Výraz Aproximácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Aproximácia“

(práva SR legislatíve EÚ) – približovanie právneho poriadku SR s legislatívou EÚ a ich vzájomná harmonizácia.