(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Aplikovaný výskum

Definícia pojmu Aplikovaný výskum v ekonomickom slovníku. Výraz Aplikovaný výskum sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska únia.

Definícia výrazu „Aplikovaný výskum“

je systematická tvorivá činnosť zameraná na získavanie nových poznatkov s cieľom priameho využitia získaných výsledkov v hospodárskej praxi a v spoločenskej praxi.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.