(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Analýza nákladov a prínosov

Definícia pojmu Analýza nákladov a prínosov v ekonomickom slovníku. Výraz Analýza nákladov a prínosov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Analýza nákladov a prínosov“

(cost benefit analysis) – nástroj, ktorý je používaný pri posúdení sociálno-ekonomickej výhodnosti financovania projektu verejnými zdrojmi (oprávnenosť podpory z verejných zdrojov) algebrickými výpočtami monetarizovaných diskontovaných ekonomických (nielen finančných, ale aj napr. hospodárskych, sociálnych, environmentálnych) nákladov a prínosov za obdobie určené v závislosti od povahy investície, pričom sa porovnáva situácia bez financovania projektu a s financovaním projektu;

(cost benefit analysis) – Nástroj, ktorý je používaný pri posúdení sociálno-ekonomickej výhodnosti financovania projektu verejnými zdrojmi (oprávnenosť podpory z verejných zdrojov) algebrickými výpočtami monetarizovaných diskontovaných ekonomických príjmov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.