analýza časových sérií

Definícia pojmu analýza časových sérií v ekonomickom slovníku. Výraz analýza časových sérií sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „analýza časových sérií“

Analýza minulých údajov poukladaných v sériách, za účelom aktivácie záverov a / alebo očakávaní týkajúcich sa budúcich udalostí, ktoré sú navrhnuté na základe pravidelností tvoriacich základ tejto časovej série. Časové série sa skúmajú so zreteľom na skutočnosti spojené s trendom, sezónnymi a náhodnými výkyvmi.