(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Analýza

Definícia pojmu Analýza v ekonomickom slovníku. Výraz Analýza sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Analýza“

Ide o rozklad celistvého javu na menšie časti, prvky, procesy, relácie a podobne za účelom hlbšieho poznania týchto jednotlivých stránok,

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.